Antti Laiti

Antti

Ground control to major Tom?

Internet

Another world

”Logiikalla tai niin sanotuilla järkiperusteluilla ei tämän vuoksi ole todellista merkitystä uskonnollisista kysymyksistä käytävissä keskusteluissa.” – Helsingin käräjäoikeus